Oświadczenie w sprawie dostępności

Znajdujesz się na stronach internetowych www.lamda.pl (w dalszej treści „witryna”).

Tworząc i zarządzając witryną wzięto pod uwagę dostępność treści i funkcjonalność strony internetowej, tak aby spełniała ona zasady dostępności zgodnie z metodologiami Blind Friendly Web, WCAG 1.0 oraz Zasad tworzenia dostępnej strony internetowej dla celów noweli ustawy nr 365/2000 Dz. U., w sprawie systemów informacyjnych administracji publicznej.

Na stronach użyty jest język znaczników HTML 5, w celu opisania wyglądu zaś kaskadowe arkusze stylów CSS 3. Zawartość tekstowa stron może być wyświetlana nawet przy wyłączonych stylach kaskadowych. Wszystkie linki w tekście podkreślone.

Informacje w innych formatach

Niektóre informacje na stronach w postaci dokumentu w formacie DOC i PDF. Aby wyświetlić te dokumenty, musisz użyć oprogramowania, które umożliwia przeglądanie tych formatów, na przykład udostępniany darmowo Word Viewer albo Acrobat Reader.

Zalecana konfiguracja przeglądarki i komputera:

  • przeglądarka Firefox 15 lub wyższa, Opera 10 lub wyższa, Google Chrome 21 lub wyższa, Internet Explorer 10 lub wyższa
  • włączony protokół SSL, skrypty Java i pliki cookie
  • system operacyjny Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Obsługiwane również inne systemy operacyjne, takie jak Linux lub MacOS
  • procesor 1 GHz lub szybszy
  • 1 GB pamięci operacyjnej
  • rozdzielczość monitora 1024 x 768
  • połączenie internetowe 1 Mb/s