Wykupywanie pustych wkładów

Spółka Lamdaprint skupuje od swoich klientów puste wkłady tonerowe i atramentowe i w ten sposób przyczyniamy się między innymi do ochrony środowiska naturalnego.

Jeśli masz nieuszkodzone puste wkłady, nie wyrzucaj ich, ale skontaktuj się z nami pod adresem: pustetonery@lamda.cz. Wkłady odbierzemy od Ciebie osobiście, mniejsze ilości można wysłać po wcześniejszym umówieniu również pocztą.  

 

Rodzaje skupowanych wkładów i ich cena

Spółka Lamdaprint skupuje tylko puste oryginalne wkłady drukujące, pozostałe jednak możemy zlikwidować ekologicznie.

Spis rodzajów pustych wkładów skupowanych przez Lamdaprint znajdziesz w tym przejrzystym cenniku.

 

Warunki skupu pustych wkładów

  • Puste oryginalne wkłady drukujące skupowane tylko od aktywnych klientów Lamdaprint, którzy odbierają od niej materiały drukujące.
  • Wkłady nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani w inny sposób – nie mogą mieć rys ani pęknięć, wgniecionych styków elektrycznych, połamanych części itp.

 

Warunki płatnicze wykupywania

Kwota za wykupione wkłady przesyłana jest przelewem na rachunek na podstawie faktury – dokumentu podatkowego.

 

Możliwości doręczenia pustych wkładów

Osobiście albo za pośrednictwem usług transportowych na adres Lamdaprint PL Sp. z o.o., Ślężna 146, Ślężna 146.

 

Do wkładów należy załączyć wypełniony i podpisany Protokół o wykupie.

Przesyłki muszą być zawsze oznaczone nazwą firmy dostarczającej. Nieoznaczone przesyłki zostaną przyjęte w ramach procedury Przyjęcie gratis.

Zamówienie transportu zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukowania możliwe jest pod adresem e-mail: pustetonery@lamda.cz albo należy uzgodnić to z przedstawicielem handlowym.

 

Inne

Spółka Lamdaprint oferuje swoim klientom odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukowania w ramach procedury skupu lub przyjęcia gratis

Skup: Odnośnie pozycji skupowanych po ich przyjęciu jest wystawiany paragon, na podstawie którego firma dostarczająca wystawia spółce Lamdaprint fakturę.

Pozycje, które nie podlegają skupowi oprócz materiału eksploatacyjnego marki Lamda® odebrane za opłatą 4,- CZK / 1 kg i są zapisane na paragonie firmy.
Faktury w ramach procedury wykupu zastępują certyfikat o utylizacji ekologicznej.

Przyjęcie gratisOdbiór 1 x za kwartał za certyfikatem o utylizacji ekologicznej. Cena skupu jest uwzględniona w cenie dostarczanego materiału eksploatacyjnego do drukowania … bez opłaty.

 

Uwaga!

Wkłady do reklamacji nigdy nie należy przesyłać wspólnie z wkładami do wykupienia albo utylizacji!

Wkłady przeznaczone do reklamacji należy przesyłać osobno z oznaczeniem „REKLAMACJA“.

Jeśli wkłady objęte reklamacją zostaną wysłane razem z wkładami zakupionymi lub utylizowanymi, nadawca naraża się na ryzyko nieodwracalnej pomyłki, na którą spółka Lamdaprint nie ma żadnego wpływu.