Prohlášení o ochraně soukromí

(dále jen „Prohlášení“)

Vážení návštěvníci a zákazníci,

společnost Lamdaprint CZ s.r.o., se sídlem Lednická 17, Praha 9 – Kyje, 198 00, IČO: 27083764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 95026 si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím našeho e-shopu provozovaného na webové stránce www.lamda.cz.

Lamdaprint CZ zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.lamda.cz výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), jak je popsáno níže.

1.  Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webovou stránku www.lamda.cz zpracovává Lamdaprint CZ protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. Samotné zpracování těchto protokolových souborů může pro Lamdaprint CZ provádět třetí osoba.


V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává Lamdaprint CZ následující údaje:

  • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku www.lamda.cz navštívil;
  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • dotaz klienta;
  • kód odpovědi http;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2.  Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníků o zasílání newsletteru a dalších nabídek, bude Lamdaprint CZ za tímto účelem zpracovávat, na základě souhlasu, osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení, a údajů pro personalizaci obsahu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak je nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto účelu, a je poskytován na dobu do jeho odvolání. 

V souladu se Zákonem může návštěvník svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání newsletteru kdykoli odvolat, a to jak písemně na adrese sídla Lamdaprint CZ (viz výše).

 

3.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v na www.lamda.cz bude Lamdaprint CZ zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce, adresa pro fakturaci zboží, IČ, DIČ,

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude Lamdaprint CZ provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

Lamdaprint CZ bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po osobní po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Lamdaprint CZ bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Lamdaprint CZ osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

 

4.  Použití souborů cookie a analýza webové stránky

 

 Prohlížeč:

 Edge, Explorer 7, 8, 9  Firefox  Jiný prohlížeč
Deaktivace cookies:  V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu". Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních. údajů", pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru a klikněte na "OK".   V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti". Zvolte oddíl "Soukromí" a v sekci "Cookies" deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat cookies". Potvrďte. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění cookies: V menu nástroje vyberte volbu "Zabezpečení" a poté klikněte na "Odstranit historii procházení", zakšrtněte pole "Cookies" a klikněte na tlačítko smazat. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie", vyberte "Vymazat nedávnou historii", zvolte "Vše" u volby "Časové  období mazání". Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby "Podrobnosti", zaškrtněte pole "Cookies" a stiskněte tlačítko "Vymazat".

 

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí Lamdaprint CZ za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.


V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

Shromážděné cookie soubory zpracovává Lamdaprint CZ prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adresa, která je na webové stránce www.lamda.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také:

(i)    kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
(ii)    instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá Lamdaprint CZ i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy. 

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.lamda.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

 

5.  Práva návštěvníků webové stránky www.lamda.cz spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky www. lamda.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

 

6.  Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných Lamdaprintem CZ (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na Lamdaprint CZ obrátit prostřednictvím e-mailové adresy lamda@lamda.cz.

Toto Prohlášení je platné a účinné od 1. 1. 2018.